Mr. William Clifton , Principal
10708 St Rr 118 South
Van Wert Ohio 45891
(Voice) 419-238-3350
(Fax) 419-238-0525
Office Hours 7:30-3:30
In Session 7:55-3:00

Mrs. Overmyer's Homework Page  05/27/14

 

 Biomed Review

Renee

gcgggcggag gcggggcgcg gagaagtggc ggaggtggaa gcggaggcgt acccgcccct

ggggacgtca ttggtggcgg aggcaatggc cggcaaccag ctgtaagcga ggcacggaag

acatatgctt gtgagacaaa ggtgtctctg aaactatgga tggtacaaga acttcacttg

acattgaaga gtactcggat actgaggtac agaaaaacca agtactaact ctggaagaat

ggcaagacaa gtgggtgaac ggcaagactg cttttcatca ggaacaagga catcagctat

taaagaagca tttagatact ttccttaaag gcaagagtgg actgagggta ttttttcctc

tttgcggaaa agcggttgag atgaaatggt ttgcagaccg gggacacagt gtagttggtg

tggaaatcag tgaacttggg atacaagaat tttttacagg gcagaatctt tcttactcag

aagaaccaat caccgaaatt cctggaacca aagtatttaa gagttcttcg gggaacattt

cattgtactg ttgcagtatt tttgatcttc ccaggacaaa tattggcaaa tttgacatga

tttgggatag aggagcatta gttgccatca atccaggtga tcgcaaatgc tatgcagata

caatgttttc cctcctggga aagaagtttc agtatctcct gtgtgttctt tcttatgaac

caactaaaca tccaggtcca ccattttatg ttccacatgc tgaaattgaa aggttgtttg

gtaaaatatg caatatacgt tgtcttgaga aggttgatgc ttttgaagaa cgacataaaa

 

Maggie

gcgggcggag gcggggcgcg gagaagtggc ggaggtggaa gcggaggcgt acccgcccct

ggggacgtca ttggtggcgg aggcaatggc cggcaaccag ctgtaagcga ggcacggaag

acatatgctt gtgagacaaa ggtgtctctg aaactatgga tggtacaaga acttcacttg

acattgaaga gtactcggat actgaggtac agaaaaacca agtactaact ctggaagaat

ggcaagacaa gtgggtgaac ggcaagactg cttttcatca ggaacaagga catcagctat

taaagaagca tttagatact ttccttaaag gcaagagtgg actgagggta ttttttcctc

tttgcggaaa agcggttgag atgaaatggt ttgcagaccg gggacacagt gtagttggtg

tggaaatcag tgaacttggg atacaagaat tttttacaga gcagaatctt tcttactcag

aagaaccaat caccgaaatt cctggaacca aagtatttaa gagttcttcg gggaacattt

cattgtactg ttgcagtatt tttgatcttc ccaggacaaa tattggcaaa tttgacatga

tttgggatag aggagcatta gttgccatca atccaggtga tcgcaaatgc tatgcagata

caatgttttc cctcctggga aagaagtttc agtatctcct gtgtgttctt tcttatgagc

caactaaaca tccaggtcca ccattttatg ttccacatgc tgaaattgaa aggttgtttg

gtaaaatatg caatatacgt tgtcttgaga aggttgatgc ttttgaagaa cgacataaaa

 

Jada

gcgggcggag gcggggcgcg gagaagtggc ggaggtggaa gcggaggcgt acccgcccct

ggggacgtca ttggtggcgg aggcaatggc cggcaaccag ctgtaagcga ggcacggaag

acatatgctt gtgagacaaa ggtgtctctg aaactatgga tggtacaaga acttcacttg

acattgaaga gtactcggat actgaggtac agaaaaacca agtactaact ctggaagaat

ggcaagacaa gtgggtgaac ggcaagactg cttttcatca ggaacaagga catcagctat

taaagaagca tttagatact ttccttaaag gcaagagtgg actgagggta ttttttcctc

tttgcggaaa agcggttgag atgaaatggt ttgcagaccg gggacacagt gtagttggtg

tggaaatcag tgaacttggg atacaagaat tttttacagg gcagaatctt tcttactcag

aagaaccaat caccgaaatt cctggaacca aagtatttaa gagttcttcg gggaacattt

cattgtactg ttgcagtatt tttgatcttc ccaggacaaa tattggcaaa tttgacatga

tttgggatag aggagcatta gttgccatca atccaggtga tcgcaaatgc tatgcagata

caatgttttc cctcctggga aagaagtttc agtatctcct gtgtgttctt tcttatgagc

caactaaaca tccaggtcca ccattttatg ttccacatgc tgaaattgaa aggttgtttg

gtaaaatatg caatatacgt tgtcttgaga aggttgatgc ttttgaagaa cgacataaaa

 

 

 

 

Su

gcgggcggag gcggggcgcg gagaagtggc ggaggtggaa gcggaggcgt acccgcccct

ggggacgtca ttggtggcgg aggcaatggc cggcaaccag ctgtaagcga ggcacggaag

acatatgctt gtgagacaaa ggtgtctctg aaactatgga tggtacaaga acttcacttg

acattgaaga gtactcggat actgaggtac agaaaaacca agtactaact ctggaagaat

ggcaagacaa gtgggtgaac ggcaagactg cttttcatca ggaacaagga catcagctat

taaagaagca tttagatact ttccttaaag gcaagagtgg actgagggta ttttttcctc

tttgcggaaa agcggttgag atgaaatggt ttgcagaccg gggacacagt gtagttggtg

tggaaatcag tgaacttggg atacaagaat tttttacaga gcagaatctt tcttactcag

aagaaccaat caccgaaatt cctggaacca aagtatttaa gagttcttcg gggaacattt

cattgtactg ttgcagtatt tttgatcttc ccaggacaaa tattggcaaa tttgacatga

tttgggatag aggagcatta gttgccatca atccaggtga tcgcaaatgc tatgcagata

caatgttttc cctcctggga aagaagtttc agtatctcct gtgtgttctt tcttatgaac

caactaaaca tccaggtcca ccattttatg ttccacatgc tgaaattgaa aggttgtttg

gtaaaatatg caatatacgt tgtcttgaga aggttgatgc ttttgaagaa cgacataaaa

 

 

Dolan DNA Learning Center’s Bioservers site at http://www.bioservers.org/bioserver/

 

Genetic Science Learning Center (GSLC) Personalized Medicine site at http://learn.genetics.utah.edu/content/health/pharma/

 

Nell

gcgggcggag gcggggcgcg gagaagtggc ggaggtggaa gcggaggcgt acccgcccct

ggggacgtca ttggtggcgg aggcaatggc cggcaaccag ctgtaagcga ggcacggaag

acatatgctt gtgagacaaa ggtgtctctg aaactatgga tggtacaaga acttcacttg

acattgaaga gtactcggat actgaggtac agaaaaacca agtactaact ctggaagaat

ggcaagacaa gtgggtgaac ggcaagactg cttttcatca ggaacaagga catcagctat

taaagaagca tttagatact ttccttaaag gcaagagtgg actgagggta ttttttcctc

tttgcggaaa agcggttgag atgaaatggt ttgcagaccg gggacacagt gtagttggtg

tggaaatcag tgaacttggg atacaagaat tttttacaga gcagaatctt tcttactcag

aagaaccaat caccgaaatt cctggaacca aagtatttaa gagttcttcg gggaacattt

cattgtactg ttgcagtatt tttgatcttc ccaggacaaa tattggcaaa tttgacatga

tttgggatag aggagcatta gttgccatca atccaggtga tcgcaaatgc tatgcagata

caatgttttc cctcctggga aagaagtttc agtatctcct gtgtgttctt tcttatgaac

caactaaaca tccaggtcca ccattttatg ttccacatgc tgaaattgaa aggttgtttg

 

gtaaaatatg caatatacgt tgtcttgaga aggttgatgc ttttgaagaa cgacataaaa

 

Topic: Nanotechnology           http://www.sciam.com/topic.cfm?id=nanotechnology

            ScienCentral http://www.sciencentral.com/

            Project on Emerging Nanotechnologies – Current Medical Applications           

           http://www.nanotechproject.org/inventories/medicine/apps/

 

 

Review blood typing using the following website:

Nobelprize.org’s Blood Groups, Blood Typing and Blood Transfusions: The discovery of blood groups found at: http://nobelprize.org/educational_games/medicine/landsteiner/readmore.html

 

“Blood Types Tutorial: The Human ABO Markers – The A, B, and O alleles” found at: http://www.biology.arizona.edu/Human_Bio/problem_sets/blood_types/markers.html

Fill-out the last row in the Blood Type Data Table.